*Tillfälligt minskade öppettider i vissa butiker. Läs mer här.

Gratis parkering

På Heron City är parkeringen alltid gratis och vi har drygt 1800 platser att erbjuda. På den stora parkeringen utanför Willys behöver man p-skiva och får stå i två timmar, alla andra platser är utan tidsbegränsning. Nära entrén finns 15 parkeringsplatser för rörelsehindrade med tillstånd. Vi har även 6 laddningsparkeringar för elbilar på plan 0 och plan 3 i parkeringsgaraget.

Utomhus

Framför huvudentrén till Heron City finns vår utomhusparkering.

Parkeringsgarage

Här finns massor av parkeringsplatser i flera plan. Det finns också flera infarter till p-huset:
• Infart plan 0 (till höger om utomhusparkering)
• Infart plan 2 (på vänster sida av Heron City)
• Infart plan 3 (på baksidan av Heron City)

Periodvis kan det vara mycket trafik runt Heron City. Prova då gärna infarterna direkt till plan 2 eller 3 i p-huset. Oftast går det mycket fortare.